نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / زمان حضور مشاوران در مركز

زمان حضور مشاوران در مركز

برنامه زمان‌بندي حضور مشاوران مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحدخميني‌شهر

(نيمسال اول۹۷-۹۶)

روزهای هفته نام استاد مدرک تحصیلی ساعت حضور زمینه های تخصصي
یکشنبه آقای صادق پور دکتری مشاوره خانواده ۱۳-۹ مشاوره خانواده – ازدواج – شغلی – تحصیلی
یکشنبه آقای میرحیدری کارشناسی ارشد مشاوره ۱۶-۱۴:۱۵ مشاوره تحصیلی – مسير شغلی
دوشنبه آقای رحیمی دانشجوی دکتری مشاوره ۱۱:۳۰-۹:۳۰ مشاوره فردي- خانواده پيشگيري ازطلاق
سه شنبه خانم شیخ کارشناسی ارشد روان شناسي ۱۲-۸ روابط بين فردي – افسردگی- اضطراب وسواس
 

چهارشنبه

آقای قجاوند دکتری جامعه شناسي

كارشناسي ارشدمددكاري اجتماعي

۱۳-۱۱:۳۰ آسیب هاي اجتماعی اعتیاد- خانواده – ازدواج
چهارشنبه آقای میرحیدری کارشناسی ارشد مشاوره ۱۶-۱۴:۱۵ مشاوره تحصیلی- مسير شغلی – خانواده
پنجشنبه آقای رحیمی دانشجوی دکتری مشاوره ۱۱:۳۰-۹:۳۰ مشاوره فردي – خانواده پيشگيري از طلاق
پنجشنبه آقای قجاوند دکتری جامعه شناسي

كارشناسي ارشدمددكاري اجتماعي

۱۳- ۱۱:۳۰ آسیب هاي اجتماعی اعتیاد- خانواده – ازدواج

كليه خدمات ارائه شده در دفتر مشاوره به صورت رايگان مي باشد

مكان: دانشكده علوم انساني طبقه دوم

دفتر مشاوره وخدمات روانشناختي حوزه معاونت دانشجوئي

تلفن داخلي ۲۲۲۶ تلفن مستقيم ۳۳۶۶۴۱۶۵

ارائه كارت دانشجوئي موقع پذيرش دانشجويان گرامي الزامي است