نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / زمان حضور مشاوران در مركز

زمان حضور مشاوران در مركز

برنامه زمان‌بندي حضور مشاوران مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحدخميني‌شهر

(نيمسال دوم ۹۷-۹۶)

روزهای هفته نام استاد مدرک تحصیلی ساعت حضور تخصص
یکشنبه آقای صادق پور دکتری سبک زندگی اسلامی ایرانی ۱۳-۹ مشاوره خانواده – ازدواج – شغلی – تحصیلی
دو شنبه آقای میرحیدری کارشناسی ارشد مشاوره ۱۵:۱۵-۱۴:۱۵ مشاوره ازدواج- تحصیلی شغلی
سه شنبه آقای قجاوند دکتری مددکاری اجتماعی ۱۳-۱۱:۳۰ آسیب شناسی اجتماعی– اعتیاد- خانواده – ازدواج
سه شنبه خانم امین جعفری دکتری جامعه شناسی ۱۳  -۱۱:۳۰ آسیب های اجتماعی
چهارشنبه آقای قجاوند دکتری مددکاری اجتماعی ۱۳  -۱۱:۳۰ آسیب شناسی اجتماعی– اعتیاد- خانواده – ازدواج
چهارشنبه خانم شاهزیدی دانشجوی دکتری مشاوره ۱۲- ۸ مشاوره تحصیلی – اختلالات اضطرابی – مشاوره کودک و نوجوان
چهارشنبه آقای میرحیدری کارشناسی ارشد مشاوره ۱۵:۱۵-۱۴:۱۵ مشاوره ازدواج- تحصیلی شغلی
پنجشنبه آقای قجاوند دکتری مددکاری اجتماعی ۱۳-۱۱ آسیب شناسی اجتماعی اعتیاد- خانواده – ازدواج

كليه خدمات ارائه شده در دفتر مشاوره به صورت رايگان مي باشد

مكان: دانشكده علوم انساني طبقه دوم

دفتر مشاوره وخدمات روانشناختي حوزه معاونت دانشجوئي

تلفن داخلي ۲۲۲۶ تلفن مستقيم ۳۳۶۶۴۱۶۵

ارائه كارت دانشجوئي موقع پذيرش دانشجويان گرامي الزامي است