نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / جزئيات خوابگاه

جزئيات خوابگاه

خوابگاه دانشجوئي با مساحت ۵۴۹۵ متر مربع در ۴ طبقه مجهز به Wifi

داراي ۴۵ اتاق كه ظرفيت ۱۸۰ نفر دانشجو نفر دانشجو را دارا مي باشد